KINDEREN EN SCHEIDING

Kinderen en Scheiding

 

Voor de meeste kinderen is het heel naar als hun ouders gaan scheiden. Eigenlijk kun je stellen dat jullie niet alleen als partners, maar allemaal samen in een scheiding terecht komen. Ook al ga je scheiden, je blijft samen de ouders van jullie kind(eren).

 

Emoties van je kind op jullie scheiding

Als je kind hoort dat jullie gaan scheiden, kan het schrikken, boos, bang of verdrietig worden. Sommige kinderen voelen zich schuldig en zijn bang dat het aan hen ligt. Heel jonge kinderen begrijpen niet veel van de scheiding, maar kunnen wel last hebben van jullie emoties.

Een scheiding heeft een grote invloed op het leven van je kind. Soms gaan kinderen zich anders gedragen, soms worden ze druk, vragen extra aandacht of worden juist heel stil.  Sommige kinderen worden ziek door verlaagde weerstand van hun lichaam dat reageert op stress. Er kunnen ook dubbele gevoelens zijn. Bijvoorbeeld: Naast het verdriet of de boosheid, lucht een scheiding ook wel eens op, bijvoorbeeld omdat er dan geen ruzies in huis meer zijn. Dat kan kinderen onzeker maken.

Oudere kinderen kunnen zich af en toe schamen tegenover anderen. Ook hun puberteit met bijbehorende emoties en identiteitsproces geeft extra druk voor hen om om te gaan met de scheiding.

 

Voor heel veel kinderen van gescheiden ouders voelt het alsof ze in een lastige positie zitten. Ze hebben dan het gevoel dat ze moeten kiezen tussen hun ouders. Ze komen in een  loyaliteitsconflict. Dat kan weer leiden tot een laag zelfbeeld en een identiteitsconflict. Soms maken ze zich zorgen en voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van (een van) de ouder(s): ‘Als ik bij mama ben, mist papa mij, en als ik bij papa ben, mist mama mij.’ Soms bemiddelen oudere kinderen tussen de ouders.

 

Wat kun je doen?

Omdat kinderen trouw zijn aan beide ouders, is het moeilijk voor een kind als de ouders negatief over elkaar praten. Zeg dus geen nare dingen over je ex-partner, ook al ben je zelf boos of verdrietig. Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden en stimuleer het contact met de andere ouder. Maak geen ruzie waar je kind bij is. Bescherm je kind door liefde en aandacht te geven.

 

Hoe kun je je kind nog meer steunen?

Wees open en eerlijk tegen je kind. Vertel samen dat jullie gaan scheiden en wat dat voor je kind betekent. Meer hoeft je kind niet te weten. Vertel niet over je relatieproblemen. Houd rekening met de gevoelens van je kind en geef het de ruimte om gevoelens te uiten. Benoem en erken de gevoelens van je kind. Geef een paar keer per dag alle aandacht aan je kind. Verwen je kind niet uit schuldgevoel. Blijf opvoeden en grenzen stellen. Je hoeft niet heel streng te zijn, maar wel duidelijk. Vertel je kind het liefst meer dan eens dat het geen schuld heeft aan de scheiding. Vertel waar je kind gaat wonen en over hoe vaak het de andere ouder ziet. Ouders regelen dit met een omgangsregeling. Sommige ouders kiezen voor co-ouderschap. Communiceer duidelijk en in het belang van je kind met elkaar en met dezelfde boodschap, zeker als je co-ouderschap aangaat. Breng de school, opvang en verenigingen op de hoogte van de veranderingen. Zoek voor je kind en voor jezelf steun bij vertrouwde personen.

 

Hoe kun je rekening houden met je kind ?

Rekening houden met je kind betekent dat kinderen hun mening mogen geven en gehoord worden. Maar jullie bepalen als ouders samen wat er uiteindelijk gebeurt. Jullie beslissen hoe de zorg precies verdeeld wordt tussen beide ouders; of dat kinderen wel of niet beter af zijn bij de ouder van hetzelfde geslacht; of dat je kind wel of niet dwingt om te blijven slapen als je kind dat niet wilt. Als je het moeilijk vindt hier zelf duidelijk in te zijn of samen niet eens kunt worden: Zoek hulp bij een professional voordat je in een vechtscheiding tegenover elkaar komt staan wat betreft de kindafspraken.

 

Leer of blijf kijken door de ogen van je kind ook al zijn je eigen emoties in deze fase erg op de voorgrond aanwezig. Als je merkt dat dit je moeilijk af gaat : Zoek hulp bij een coach. Je kunt daardoor beter regie houden op je emoties en ze uiten en toelaten op manieren en momenten die beter zijn.

Dat helpt je ook om de scheiding zo goed mogelijk te regelen voor je kind(eren).Voor je kinderen kan extra steun fijn zijn in de vorm van een sociaal emotionele vaardigheidstraining zoals de trainingen van Pony Power voor Kids.