GESTALT

De Gestalt therapie is in de jaren veertig ontstaan. De belangrijkste grondlegger is de psychiater Fritz Perls.

Gestalt is een Duits woord en is het beste te omschrijven als “Geheel”. Het geheel (of gestalt) is meer dan de optelsom van de delen waaruit dit geheel bestaan. Gestaltpsychologen stellen dat we altijd geneigd zijn een geheel te zien ook al zijn er alleen losse onderdelen. Onze hersenen hebben de neiging en de behoefte deze losse onderdelen te verbinden en daarmee onafgemaakte zaken af te ronden.

Gestaltformatieproces

Ditzelfde principe is van toepassing op de onafgemaakte zaken die ontstaan wanneer we ons als mens ontwikkelen. De mens zal de behoefte tot afronding die het meest op de voorgrond staat eerst proberen te bevredigen. Dit zie je soms ook terug in coachingsprocessen waarin eerst een ander thema naar boven komt dan de coachvraag deed verwachten. Als de behoefte bevredigd is, verdwijnt ze naar de achtergrond, waarna er ruimte is voor een volgende. Dit proces wordt gestaltformatieproces genoemd.

Onafgemaakte gestalt

Er is sprake van onafgemaakte gestalt als dit proces niet volledig of bevredigend doorlopen is. Omdat het de behoefte van de mens is om dat wat onvoltooid is af te maken, blijft er aandacht naartoe gaan. De onafgemaakte gestalt blijft om aandacht vragen en vormt een blokkade totdat er werkelijk, vanuit een veranderd perspectief, contact mee gemaakt wordt. Dan vindt verwerking en groei plaats. De belemmerende gedachtes en overtuigingen die je mee blijft dragen in je leven zijn een voelbaar voorbeeld van wat onafgemaakte gestalt met jou als mens doet.

Paarden en gestalt

De de aanwezigheid van de paarden ontstaat een emotioneel veilige omgeving waarbij de paarden helpen met het contact maken met hen, jezelf, het hier en nu en jouw context en omgeving. Door het mindfull Zijn van de paarden maken ze het doen, het experiment en de herhaling mogelijk. Door hun oordeelloosheid kan de coach zijn of haar eigen werkelijkheid (fenomenologie) toepassen in het gestaltformatieproces.

Coach , coachee en gestalt

De basiselementen van werken met gestalt die ik ook in het equine assisted coachen gebruik, zijn:

Vasthoudend volgen en frustreren (voor zover dat helpt bij de bewustwording) zonder op te gaan in de coachee met een eigen verantwoordelijkheid van de coachee voor zijn keuzes en het veranderproces. Dit betekent dat ik niet altijd direct naast je sta en niets invul, maar door het aanbieden van activiteiten met het paard en door vragen te stellen  jou faciliteer om het gestaltformatieproces afgemaakt te krijgen.