PONY POWER VOOR KIDS CURSUS

Ieder voorjaar en najaar starten nieuwe cursussen!

 Pony Power!

De naam zegt het al. In je kracht staan! Krachtig zijn en krachtig overkomen!

 

In deze cursus Pony Power voor Kids besteden we aandacht aan de thema’s die er letterlijk voor zorgen dat het kind in zijn kracht komt.

In de cursus Pony Power voor Kids behandelen we op praktische wijze thema’s zoals: communicatie, je ruimte verkennen en grenzen aan geven en bewaken, samenwerken, balans zoeken en vinden, omgaan met winnen en verliezen, de IK-boodschap en meer…

De cursus richt zich met name op het ontwikkelen van een aantal belangrijke vaardigheden voor het kind.

Zo ondersteunt de leermethode het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. We werken aan het herkennen van de eigen comfort zone en het bewaken van de grenzen.

De IK-boodschap helpt het kind om duidelijk te kunnen maken wat het wel of juist niet wil, en om dit op adequate manier met leeftijdsgenootjes te kunnen communiceren.

Doordat de cursus met hulp van pony’s wordt gegeven, leren de kinderen op een hele prettige, praktische manier over de inhoud van de thema’s. Elk stuk theorie wordt gekoppeld aan één of meer praktische oefeningen met de pony’s. Leren is leuk! Kinderen zien hoe de lesstof in de praktijk werkt. Wat werkt wel en wat werkt niet. We zien hierdoor een zeer positieve enthousiaste houding bij de kinderen ontstaan en in enkele weken groeien ze figuurlijk in hun welbevinden en sociale vaardigheden.

Kinderen die deelnemen aan de cursus Pony Power voor Kids leren op zichzelf te vertrouwen, gedrag van zichzelf en van anderen te begrijpen en ze durven hun grenzen te verleggen.

 

 

 De cursus data voor dit najaar zijn te vinden in de Eigenweis agenda

Uw kind aanmelden voor de  cursus kan door contact op te nemen met mij via email .

Eigenweis Coaching is aangesloten bij de landelijke organisatie www.ponypowervoorkids.nl

Post navigation