ACT

ACT of Acceptance and Commitment Training

 

De aanpak in deze trainingsvorm is afgeleid van de Acceptance and Commitment Therapy. In het (heel erg) kort uitgelegd: Het staat voor werken aan accepteren dat er negativiteit, pijn en verdriet in je leven is om daar vervolgens zo min mogelijk gefocuste aandacht aan te leren besteden. Uiteindelijk leer je doelbewust en toegewijd te gaan handelen (commitment) met een ander perspectief.

De basisprincipes uit de ACT kun je heel goed toepassen in een coachingstraject van ongeveer 8 sessies, samen met de pony’s. Door samen met hen op een veilige manier op zoek te gaan naar jouw regels en controlemechanismen en jouw vermijdingsacties. Pony’s hebben geen oordeel, zijn in het hier en nu en daarmee is je leeromgeving emotioneel veilig én leer je te ervaren wat mindful reageren is. Daarna ga je onderzoeken wat jouw gedrag en de veranderingen in je gedrag tov deze overtuigingen en gedachtes opleveren. De pony’s kunnen je -door samen kleine opdrachten te doen- direct als een spiegel laten voelen en ervaren wat de impact van jouw (gewijzigde) gedrag is.

 

Inzicht is een start, maar ACT gaat zoals de afkorting al uitdraagt om het ‘wat ga je doen?’

Andere therapieën en trainingen gaan vooral uit van het veranderen van je (negatieve) gedachtes en overtuigingen. ACT probeert samen met jou het gedrag, de manier waarop je met die gedachtes om gaat, te veranderen. Het basisprincipe hierbij is dat je negatieve situaties vaak niet direct kunt veranderen of beïnvloeden en dat je beter tijd en energie kan besteden aan acceptatie en positieve wel beïnvloedbare dingen.

 

De zes verschillende invalshoeken om naar je ervaringen te kijken in ACT 

  • Acceptatie: het tegenovergestelde van het ontlopen van situaties. Dus ook het omarmen van je (menselijk) leed in plaats van hiertegen te vechten.
  • Cognitieve defusie: het leren scheiden van je overtuigingen en gedachtes naast je gedrag. Je kunt iets anders dóen dan je gedachten je ingeven.
  • Contact houden met dit moment: ‘NU’ om situaties meer te ervaren als iets waar je flexibel op kunt reageren. Mindfulness is de basis van ACT. ACT leert je jouw psychologische flexibiliteit te vergroten.
  • Eigen perspectief: leren objectief, zonder oordeel naar jezelf te kijken en zo ook ervaringen zonder vooroordeel te beleven.
  • Waarden laden: ontdekken welke waarden voor jou belangrijk zijn om voor te leven in tegenstelling tot de regels en overtuigingen waar je waarschijnlijk nu de meeste ‘waarde’ aan hecht.
  • Toegewijde actie: het experimenteren en stimuleren van nieuwe patronen die passen bij jouw waarden in het leven.

 

Samen met de pony’s en ook zelfstandig

In de sessies draait alles om ander leren kijken naar jouw eigen gevoel en ervaringen. We vertalen wat er gebeurt met de pony’s dan ook telkens naar jouw dagelijks leven. Houd er rekening mee dat naast de sessies ook huiswerk mee gaat. ACT betekent meer dan alleen aanhoren en inzicht verwerven. ACT doorlopen helpt je op nieuwe manier tegen het leven aan kijken en met je  ernaar gedragen. Dat vergt inspanning, training en oefening. Doelen en dromen uitwerken lijkt een altijd ‘happy proces’, maar het kost ook investeringen. Als het makkelijk was geweest, deden we het altijd al!

 

Training of therapie?

Voor mensen die autonoom hun probleem kunnen oppakken en bij een coach goed terecht kunnen, is ACT in de vorm van deze training opgezet. De pony’s kunnen ook veel toevoegen vanuit hun oordeelloos spiegelen in ervaringsgerichte ondersteuning tijdens jouw Acceptance and Commitment Therapy. Het aantal sessies en de onderdelen gebeuren dan in overleg met de behandelend zorgverlener.